Om oss

Vår mission

Vi anpassar råd utefter dina förutsättningar. Vårt arbete är att hitta en placering eller försäkringslösning som är anpassad efter dina behov, mål och förutsättningar.

Vår vision

Vi som arbetar på DP STHLM har mångårig erfarenhet inom finans och försäkring. Vi är övertygade om att den avgörande faktorn bakom bra rådgivning är transparens, god sed samt råd anpassade efter varje unik kund.

Tillstånd

DP STHLM (AB DP Försäkring i Stockholm AB) har tillstånd för försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser. DP STHLM (DP Sakförsäkring i Stockholm AB) har tillstånd i alla sakförsäkringsklasser. För mer information se Finansinspektionens företagsregister: http://www.fi.se Bolagen är registrerade hos Bolagsverket.

DP STHLM är en del av Tydliga som tillhör Free Brooker Group och är en aktör på den Svenska rådgivarmarknaden inom försäkring och finansiella tjänster. I dag är vi cirka 270 rådgivare samt 40 assistenter på fler än 40 orter runt om i Sverige. Tydliga vi är en serviceorganisation för fristående rådgivare med lokal närvaro som kombinerar den stora organisationens tyngd med den lilla aktörens snabbhet och lyhördhet.

DP STHLM (AB DP Försäkring i Stockholm AB) är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation.

Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning.

För mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.

Klagomålshantering:

DP STHLM jobbar hårt för att alla kunder ska vara nöjda med våra tjänster och produkter. Men skulle du känna att ett fel blivit begånget och du inte kommer överens med din rådgivare, har du möjlighet att vända dig till Tydliga AB. Skicka då in en skriftlig redogörelse vad som hänt och vad vi har gjort för fel. Inkomna klagomål besvaras så snart som möjligt och oftast inom 14 dagar efter mottagande.

Skicka ditt klagomål per post eller per mail till: Tydliga AB, Klagomålsansvarig, Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna – Mail: klagomalsansvarig@tydliga.se