Vår mission

Vi anpassar alla finansiella råd utefter dina förutsättningar. Vårt arbete är att hitta en försäkringslösning eller placering som är anpassad efter din profil. Vi utgår alltid från vad som är bäst för våra kunder.

Vår vision

Grundarna bakom DP STHLM har mångårig erfarenhet inom försäkring och finans. Vi är helt övertygade om att den avgörande faktorn bakom bra rådgivning är transparens, god moral och ärliga råd.

Tillstånd

DP STHLM (AB DP Försäkring i Stockholm AB) har tillstånd för försäkringsförmedling i samtliga livförsäkringsklasser. För mer information se Finansinspektionens företagsregister: http://www.fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/details?id=60719. Bolaget är registrerat hos Bolagsverket.

DP STHLM är en del av Tydliga som tillhör Free Brooker Group och är en ny aktör på den Svenska rådgivarmarknaden inom försäkring och finansiella tjänster. I dag är vi cirka 270 rådgivare samt 40 assistenter på fler än 40 orter runt om i Sverige. Tydliga vi är en serviceorganisation för fristående rådgivare med lokal närvaro som kombinerar den stora organisationens tyngd med den lilla aktörens snabbhet och lyhördhet.

Klagomålshantering:

DP STHLM jobbar hårt för att alla kunder ska vara nöjda med våra tjänster och produkter. Men skulle du känna att ett fel blivit begånget och du inte kommer överens med din rådgivare, har du möjlighet att vända dig till Tydliga AB. Skicka då in en skriftlig redogörelse vad som hänt och vad vi har gjort för fel. Inkomna klagomål besvaras så snart som möjligt och oftast inom 14 dagar efter mottagande.
Skicka ditt klagomål per post eller per mail till: Tydliga AB, Klagomålsansvarig, Bergsbovägen 11, 191 35 Sollentuna – Mail: klagomalsansvarig@tydliga.se

DP STHLM är vid investeringsrådgivning anknutet ombud till Garantum Fondkommission enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Som anknutet ombud får DP STHLM marknadsföra investerings- eller sidotjänster, ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument eller tjänster.
Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.
Eventuella klagomål skall anmälas till Klagomålsansvarig, Garantum Fondkommission, Box 7364, 103 90 Stockholm – Mail: klagomal@garantum.se
Läs mer på: Garantums hemsida

Integritetspolicy DP STHLM

Vi finns även på